აუგმენტირებული რეალობა (AR)

სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით, ჩვენ გაძლევთ სივრცის გაუმჯობესებული აღქმის შესაძლებლობას. აპარატის გამოყენებისას რეალური და ვირტუალური სამყარო ერთიანდება. საგნების აღქმა ხდება შემდეგი დამატებითი კომპონენტების თანხლებით:

  • ტექსტი
  • ვიდეო
  • გრაფიკული ელემენტები

დამატებით რეალობაში ჩვენ ვხედავთ როგორც ფიზიკური ობიექტების დეტალურ თავისებურებებს, ისე მათ სახეცვლილ ვარიანტს. მოწყობილობის გამოყენების პროცესში აღვიქვამთ ვირტუალურ რეალობაში განთავსებულ სამგანზომილებიან გამოსახულებას.

  • სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით სივრცის გაუმჯობესებული აღქმა.
  • რეალური და ვირტუალური სამყაროს ერთობლივი შეგრძნება დამატებითი კომპონენტების (ტექსტი / ვიდეო / გრაფიკული ელემენტები) საშუალებით.
  • ფიზიკური ობიექტების დეტალური აღქმა, მოდიფიცირების შესაძლებლობით :
  • პროდუქტის ვირტუალური განთავსება

პროდუქტის სამგანზომილებიანი გამოსახულება