ნეიროარქიტექტურა. ნაწილი 1.

რა გავლენას ახდენს ჩვენს ტვინზე დიზაინი და არქიტექტურა?

ინტერიერის ინდივიდუალური აღქმა, ისევე როგორც ჩვენი ჯანმრთელობა, დამოკიდებულია ჩვენს ტვინზე. ამას ნეიროარქიტექტურა ეწოდება. ეს მეცნიერება არის ორი ცნების მიქსი - ნეირომეცნიერებისა და არქიტექტურის. 
მაგალითად, გიგრძვნიათ თავი ოდესმე ძალიან არაკომფორტულად ან შებოჭილად რაიმე სივრცეში? წარმოიდგინეთ გრძელი, ვიწრო დერეფანი ან ოთახი დაბალი განათებითა და დაბალი ჭერით. 
რა შეგრძნება გეუფლებათ ამ დროს? 
ნეიროარქიტექტურის მიზანია შეისწავლოს სივრცეები და ნაგებობები და მათი ზეგავლენა ადამიანის რეაქციებსა და ფსიქიკაზე. 
ეს არ არის ტრენდი ან სტილი. ზოგადად, ნებისმიერი მიმდინარეობა დიზაინსა და არქიტექტურაში რაიმე ფილოსოფიას, ან სტილს ეფოძნება. ნეიროარქიტექტურა დაკავშრებულია ადამიანებთან, რომლებიც დიზაინს ქმნიან. 
თანამედროვე სამყარო ბევრ ინსტრუმენტს იძლევა, იმისათვის რომ სპეციალისტებმა შეისწავლონ ადამიანების რეაქცია კონკრეტულ სივრცეზე. ამიტომ ეს თემა თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება.

>